Children’s Books Ireland survey on reading habits and attitudes

Children’s Books Ireland is conducting a survey on the reading habits and attitudes of children and young people. We want young people aged 9+ to tell us about what makes them want to read, what stops them from reading and who influences them to read. What we learn from these surveys will be important in helping us to plan our own work with schools, and will give us valuable information about what things readers have in common.

Take the survey.

Ba mhaith le Children’s Books Ireland ceist a chur ar leanaí (aois: 9+) agus daoine óga cad a chuideodh leo grá léamh a fhorbairt. Beidh an eolas a fhoghlaimímid óna suirbhéanna seo tábhachtach chun cabhrú linn ár gcuid oibre féin a phleanáil le scoileanna, agus tabharfaidh sé eolas luachmhar dúinn faoi na rudaí atá coitianta le léitheoirí óga.

Líon an suirbhé.

Photo credit: Leon Farrell/Photocall Ireland