Treoirlínte imeachta d’ionaid

Tá taithí cúig bliana is fiche ag Leabhair Pháistí Éireann i bpleanáil agus reáchtáil na n-imeachtaí do pháistí nó do dhaoine fásta le spéis i leabhair don aos óg.

Tá aiseolas againn, bailithe thar na mblianta, ó údair, maisitheoirí, leabharlannaithe, múinteoirí, foilsitheoirí, díoltóirí leabhar, foireann ionaid, pleanálaithe, tuismitheoirí agus caomhnóirí, agus níos tábhachtaí ar fad, páistí mórthimpeall na tíre, ag insint dúinn céard a oibríonn agus nach n-oibríonn ó thaobh imeachtaí agus gníomhaíochtaí d’aoisghrúpaí éagsúla.

Má bhfuil ceist agat nó níos mó eolais ag teastáil uait, téigh i dteagmháil le Aoife Murray ag an nasc seo thíos.


Acmhainní le híoslódâil
Image
Event guidelines for venues document

Event guidelines for venues

Download


Image
Guidelines for digital events document

Guidelines for digital events

Download