Clinicí Leabhar

An léitheoir óg thú? Sa tóir ar shraith nua? Bréan de na leabhair i do leabhragán féin? Buail isteach chuig Clinic Leabhar! Tá muid ag spreagadh léitheoirí óga go Clinic Leabhar ó 2012 leis an nglaoch seo. Agus ó shin tá na Dochtúirí Leabhar tar éis bualadh leis na mílte léitheoir óg fud fad na tíre a bhfuil oideas léitheoireachta go géar uathu.

Photo of Book Doctor Síne Quinn with a young reader
Dochtúir Leabhar Síne Quinn le léitheoir óga ag Clinic na Leabhar i 2021.

Cuireann Leabhair Pháistí Éireann Clinic na Leabhar ar fáil in áiteanna éagsúla fud fad na tíre ó cheann ceann na bliana, ag obair i gcomhar le comhpháirtithe éagsúla i leabharlanna, ag féilte agus in ionaid eile.

Tá fáilte roimh thuismitheoirí/chaomhnóirí agus páistí bualadh isteach go coinne neamhfhoirmeálta le duine de na Doctúirí Leabhar cineálta de chuid Leabhair Pháistí Éireann – bíonn na moltaí is fearr i gcónaí ag na Dochtúirí!

Nuair atá Dochtúir Leabhar réidh chun othar a fheiceáil, tosaíonn an choinne le roinnt ceisteanna mar gheall ar na leabhair a thaitin leis an léitheoir óg cheana, chomh maith leis na gníomhaíochtaí, scannáin, cláir teilifíse agus cluichí ríomhaire is mó a thaitníonn leo. Cabhraíonn sé seo leis an dochtúir aithne níos fearr a chur ar an othar, ionas gurbh fhéidir leo oideas léitheoireachta a scríobh amach, sé sin, liosta pearsantaithe don othar seo.

Fágann gach othar Clinic Leabhar le hoideas léitheoireachta le tabhairt leo go leabharlann áitiúil nó go siopa leabhar le líonadh. Cé go ndéanann muid ár ndícheall gach clinic a reachtáil ar bhonn seirbhís buail isteach, uaireanta agus muid gnóthach bíonn liosta feithimh ann, in ord tagtha na n-othar.

Cuireann Clinic Leabhar fáilte roimh gach teaghlach, agus déanann muid ár ndícheall tacú le páistí le riachtanais éagsúla, lena n-áirítear disléicse, ADHD, uathachas, lagú radhairc agus cailliúint radharc na súl.

Agus anois tá ár gcéad Doctúir Leabhar Gaeilge ar an bhfoireann againn!

Tá na Dochtúirí Leabhar ar bís chun a ngrá do na leabhair a roinnt fud fad na tíre.

Mar sin, más cláraitheoir thú agus más mian leat cuireadh a thabhairt do Chlinic Leabhar teacht ar cuairt chuig do bhaile féin, téigh i dteagmháil le do thoil le Aoife ag an nasc seo thíos.

Féach ar Chlinic Leabhar faoi lán seoil anseo!

Cuir aithne ar fhoireann Chlinic Leabhar

Tá údair, leabharlannaithe, lucht acadúla agus leabharbháigh eile ar fhoireann Chlinic Leabhar, Leabhair Pháistí Éireann. Bíonn an foireann gnóthach taobh amuigh de na Clinicí freisin, ag déanamh eagarthóireacht ar mhíreanna den iris Inis, agus ag scríobh léirmheasanna don iris, do na treoirleabhair léitheoireachta bliantúla, do na liostaí léitheoireachta ar théamaí ar leith, agus ag cruthú ábhar don Jr Book Club RTÉ. Léigh tuilleadh faoi fhoireann Chlinic Leabhar anseo.


Image
Photo of Anne Sophie Blytmann, Book Clinic Administrator

Anne Sophie Blytmann, Riarthóir Chlinic na Leabhar

Tháinig Anne Sophie chun conaí in Éirinn ón Danmhairg in 2018. Tá máistreacht aici i Litríocht agus Foilsitheoireacht ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Rinne Anne Sophie intéirneacht samhraidh le Leabhair Pháistí Éireann agus í ag scríobh a tráchtais, agus anois tá sí fós páirteach san eagraíocht mar Riarthóir Chlinic na Leabhar. Tá cónaí uirthi, lena pháirtí agus a madra Baloo, i mBaile Átha Cliath. Tá sí ag obair in earnáil na foilsitheoireachta.


Image
Photo of Book Doctor Vita Coleman

Vita Coleman, Dochtúir Leabhar

Is leabharlannaí í Vita Coleman le Seirbhís Leabharlainne Chomhairle Contae Chill Mhantáin. B’eagarthóir míre í do threoirleabhar bliantúil Leabhair Pháistí Éireann, agus is léirmheastóir rialta í le hInis. Tá spéis ar leith aici i leabhair mhaisithe agus úrscéalta grafacha.


Image
Photo of Book Doctor Ruth Concannon

Ruth Concannon, Dochtúir Leabhar

Is Oifigeach XXX í Ruth Concannon i Leabhar Pháistí Éireann agus Creative Engagement Coordinator ag Cuideachta Chultúir Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath. Is iar-dhíoltóir leabhar í, agus freisin ba Léitheoir Cónaithe í le Leabharlanna Chathair Bhaile Átha Cliath agus UNESCO Baile Átha Cliath. Tá máistreacht aici i Litríocht do Pháistí agus d’Aosaigh Óga ó  Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath.


Image
photo of Book Doctor Claire M.Dunne

Claire Marie Dunne, Dochtúir Leabhar le Gaeilge

Múineann Claire Gaeilge in Institiúid Oideachais Marino. Is breá léi leabhair Ghaeilge do pháistí agus bhí sí mar eagarthóir ar Rogha Leabhar le seacht mbliana anuas, mar aon le bheith ina heagarthóir Gaeilge ar Inis ó 2011-2014.


Image
photo of Book Doctor Louise Gallagher

Louise Gallagher, Dochtúir Leabhar

Tá M. Phil i Litríocht na bPáistí ag Louise Gallagher ó Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, áit a raibh sí ina Scoláire Iarchéime Rialtas na hÉireann. Bhí sí ina heagarthóir míre don treoirleabhar léitheoireachta bliantúil ag Leabhair Pháistí Éireann, agus scríobhann sí léarmheasanna agus ailt go rialta d’Inis. Cheana bhí sí ina Cúntóir Leabharlainne le Seirbhís Leabharlainne agus Ealaíon Chontae Chill Dara.


Image
photo of Book Doctor Anne Gannon

Anne Gannon, Dochtúir Leabhar

Is leabharlannaí poiblí le beagnach tríocha bliain í Anne Gannon. Tá Máistreacht sna Daonnachtaí (Litríocht na nÓg) ó Choláiste Phádraig, Droim Conrach aici, chomh maith le Dioplóma sa Staidéar Leabharlainne agus Faisnéise. Príomhspéis i gcónaí ag Anne le linn a saoil ghairmiúil ná na leabhair agus imeachtaí a bhain leis na leabhair a chur ar fáil do pháistí agus daoine óga ó gach chearn de Bhaile Átha Cliath.


Image
Photo of Rebecca Long, Book Doctor

Rebecca Long, Dochtúir Leabhar

Tá dochtúireacht sa Bhéarla ag Rebecca Long ó Choláiste na Tríonóide, a raibh sí mar Scoláire Iarchéime Rialtas na hÉireann ann. Tá sí ag obair faoi láthair mar Comhordaitheoir na Sraithe Sóisirí agus Bunscoile i gColáiste na Tríonóide. Ise an t-eagarthóir léirmheasa 0–10 leis an iris Inis.


Image
sample

Victoire Lemaire, Riarthóir Chlinic na Leabhar

Ó thuaisceart na Fraince ó dhúchais, fuair Victoire máistreacht san fhoilsitheoireacht agus litríocht ó Ollscoil Náisiúnta na hÉireann, Gaillimh in 2018. Thosaigh sí ag obair le Leabhair Pháistí Éireann le linn an fheachtais BOLD GIRLS mar intéirneach, agus tá sí ag baint taitneamh as obair dheonach a dhéanamh leis an eagraíocht ó shin, idir léirmheastóireacht agus riar na gClinicí Leabhar. Taitníonn sé léi bheith ag tarraingt léaráidí mar chaitheamh aimsire. 


Image
photo of Laura O'Herlihy, Book Clinic Administrator

Laura O'Herlihy, Riarthóir Chlinic na Leabhar

Tá céim ag Laura O’Herlihy sa Bhéarla agus sa Stair, chomh maith le céim iarchéime i Riaracháin Ealaíon, céim a bhain sí an-úsáid as thar na blianta in áiteanna ar nós The Olympia Theatre, The Ark, Airfield, The Bankers Union agus ina post faoi láthair sa chomhlacht bainistíochta maoine Quilter Cheviot. Bíonn sí mar léirmheastóir do Inis agus do threoirleabhair Leabhair Pháistí Éireann ó am go chéile.


Image
photo of Book Doctor Síne Quinn

Síne Quinn, Dochtúir Leabhar

Tá M.Phil ag Síne Quinn holds an M.Phil i Litríocht na nÓg ó Choláiste na Tríonóide. Is í an t-eagarthóir bainistíochta ag  Cubicle 7 agus áisitheoir sa scríbhneoireacht chruthaitheach, chomh maith le bheith mar comhordaitheoir scríbhneoireachta leis an gClár Bookmarks i gColáiste na Tríonóide agus comhordaitheoir feachtais le College Awareness Week. Is údar do pháistí í freisin, agus eagarthóir míre leis an treoirleabhar bliantúil ag Leabhair Pháistí Éireann.


Image
Photo of Book Doctor Juliette Saumande

Juliette Saumande, Dochtúir Leabhar

Is scríbhneoir agus aistritheoir do leabhair do pháistí í Juliette Saumande, san áireamh My Little Album of Dublin agus My Little Album of Ireland (le Tarsila Krüse agus The O’Brien Press). Dochtúir Leabhar, Comhlach Cruthaitheach le Scoileanna Cruthaitheacha, agus múinteoir scríbhneoireachta cruthaitheacha, ina croí istigh is craosaire leabhar í, a dtaitníonn léi focail, scéalta agus leabhair a úsáid chun cabhrú le páistí a gcruthaitheacht féin a aimsiú agus a chothú.TUILLEADH EOLAIS & NAISC

Chun a fháil amach cathain agus cá háit a bheas na Clinicí amach romhainn, féach ar liosta na n-imeachtaí in News & events.

Tá na Dochtúirí Leabhar ar bís chun a ngrá do na leabhair a roinnt fud fad na tíre, mar sin, más cláraitheoir thú agus más mian leat cuireadh a thabhairt do Chlinic Leabhar teacht ar cuairt chuig do bhaile féin, téigh i dteagmháil le do thoil le aoife@childrensbooksireland.ie