Laureate na nÓg

Tionscnamh de chuid na Comhairle Ealaíon is ea Laureate na nÓg. Leabhair Pháistí Éireann a dhéanann an tionscnamh a bhainistiú agus a chur i gcrích ar son na Comhairle Ealaíon, le tacaíocht ó Chomhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann agus ón Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige. Trí onóir a thabhairt d’ealaíontóir a bhfuil bua na ceirde acu mar aon le tiomantas iontach, déanann Laureate na nÓg litríocht do pháistí agus do dhaoine óga a chur chun cinn agus a cheiliúradh. Fágann sin gur spreagadh atá sa Laureate do scríbhneoirí, do mhaisitheoirí agus do léitheoirí óga.

Aidhmeanna

  • Onóir a thabhairt do scríbhneoir nó maisitheoir den litríocht do leanaí agus do dhaoine óga i nGaeilge nó i mBéarla a bhfuil bua na ceirde aige/aici
  • Litríocht do leanaí agus do dhaoine óga a chur chun cinn go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta
  • Leanaí, daoine óga agus a bpobail áitiúla a chur i dteagmháil leis an litríocht agus inspioráid a thabhairt dóibh
  • Glúnta nua scríbhneoirí agus maisitheoirí a spreagadh

Luachanna

Creideann an Chomhairle Ealaíon agus Laureate na nÓg:

  • i gceart gach linbh litríocht a fhionnadh agus sásamh a bhaint aisti
  • in obair uaillmhianach agus ar ardchaighdeán do leanaí agus do dhaoine óga
  • i ngairmeacha táirgiúla agus tairbheacha do scríbhneoirí agus do mhaisitheoirí
  • sa tábhacht atá ann meas agus tacaíocht a thabhairt do gach guth agus cultúr atá in Éirinn an lae inniu.

Cúlra

Mar chuid den athbhreithniú meántréimhse a rinneadh in 2008 ar an gComhpháirtíocht ar son na nEalaíon, chuir an Chomhairle Ealaíon próiseas comhairliúcháin ar siúl ar mhaithe le fís, straitéis agus plean gníomhaíochta cuimsitheach le haghaidh litríocht do leanaí a fhorbairt. Tar éis an chomhairliúcháin, beartaíodh beartas agus straitéis nua a chur le chéile. Rud a bhí lárnach sa bheartas agus sa straitéis nua sin laureate do leanaí a chur ar bun, ról a ceapadh chun litríocht do leanaí agus a cion don saol cultúrtha a cheiliúradh.

Bunaíodh Laureate na nÓg in 2010. Ba í Siobhán Parkinson an té ar a bronnadh onóir chéad Laureate na nÓg in Éirinn uirthi. Ina diaidh, bronnadh an Laureate ar chúigear eile – Niamh Sharkey, Eoin Colfer, PJ Lynch, Sarah Crossan, agus Áine Ní Ghlinn. Chuir gach ceann de na buaiteoirí leis an gclár ina mbealaí féin, agus aithnítear Laureate mar an onóir is airde dá bhfuil ann in Éirinn do scríbhneoir nó maisitheoir na litríochta leanaí.

I mí na Bealtaine 2023, ainmníodh Patricia Forde mar an seachtú Laureate na nÓg. Tá sí i mbun a clár faoi láthair.