Mo Chuid Amhráin Ghaeilge

Is cnuasach beag d’amhráin thraidisiúnta na Gaeilge atá curtha le chéile in Mo Chuid Amhráin Ghaeilge. Tá sé amhrán roghnaithe a mbeidh cuimhne ag an léitheoir fásta orthu óna laethanta scoile, idir Bháidín Fheilimí, Óró sé do bheatha ‘bhaile, Pheigín Leitir Mór, Níl sé ina lá, Dúlamán, agus Éireoidh mé ar maidin.

Faightear blaiseadh beag de liricí an amhráin ar gach leathanach, an curfá nó véarsa amháin. Ní gá ach cnaipe a bhrú áfach chun éisteacht le guthanna óga á gcanadh. Tar éis duit éisteacht leis cúpla uair, is féidir leat canadh in éineacht
leo! Oireann an leabhar idirghníomhach seo do pháistí ón gcliabhán go dtí na naíonáin. Tá gníomhaíocht ann ag an deireadh freisin chun dul siar a dhéanamh ar do stór amhrán.

Rinne Tatyana Feeney an leabhar a mhaisiú agus, mar an gcéanna leis an stíl atá úsáidte aici i leabhair eile, tá cuma pháistiúil shoineanta ar na léaráidí, rud
a oireann d’éirim an leabhair. Tá na léaráidí spréite amach ar an dá leathanach agus tá na liricí ar fáil ar thaobh amháin. Baineann sí an-úsáid as gorm, glas agus dearg iontu. Tá na líníochtaí déanta de lámh in amanna agus bíonn éifeacht spúinse nó uiscedhathanna ag baint leo. Cuireann an stíl sin leis an mbraistint bhrionglóideach atá ag dul leis na hamhráin thraidisiúnta dhraíochtúla seo. Léigh leat! Can leat!

Book Cover -Mo Chuid Amhráin Ghaeilge
Maisitheoir
Foilsitheoir
Léirmheastóir
Publication Date
September 2020
Praghas
€10.00
Foirm
Hardback
Leathanaigh
14
ISBN
9782919958993