Mo Theachín Gan Chuma Gan Chaoi

Cuirfidh léitheoirí fáilte roimh an leagan Gaeilge seo den leabhar spleodrach A Squash and a Squeeze a scríobh Julia Donaldson. Mar is dual do Donaldson tá scéal breá spraíúil ann do pháistí óga. Tá go leor aithrise ann agus beidh an duine óg in ann é a léamh i gcomhar leis an duine fásta. Críochnaíonn an scéal le ceacht - cé go mbíonn sí ag gearán faoin áit i dtús báire ceal spáis, ní fada go dtuigeann sí go bhféadfadh cúrsaí a bheith níos measa agus slua ainmhithe sa mhullach ar a chéile ann.

Aistrithe go cumasach ag Tadhg Mac Dhonnagáin, éiríonn leis rithim dheas nádúrtha a thabhairt slán sa leagan Gaeilge agus oireann fad na n-abairtí agus an friotal go mór do na léaráidí atá maisithe go stuama ag Axel Scheffler. Tógadh an-chúram leis an leagan Gaeilge, fiú na lipéid Ghaeilge ar na prócaí ar an leathanach deireanach. Sula dtosaíonn an scéal scríofa, buailimid leis na carachtair ar fad a thiocfaidh ar cuairt chuig an teachín seo atá gan chuma gan chaoi, dar leis an tseanbhean ar léi é. Feicimid an t-athrú a thagann ar aoibh an phríomhcharachtair de réir a chéile i rith an scéil mar gheall ar an líníocht sciliúil. Cuireann na bundathanna agus na dathanna geala leis an scléip fud fad an tí agus tá na léaráidí leagtha amach in áiteanna cliste ar na leathanaigh. Is ríshoiléir an tsíorghluaiseacht sa teachín gnóthach seo ó leathanach go leathanach.

Book Cover - Mo Theachín Gan Chuma Gan Chaoi
Maisitheoir
Foilsitheoir
Léirmheastóir
Publication Date
September 2018
Praghas
€9.95
Foirm
Paperback
Leathanaigh
32
ISBN
9781910945377