Eoinín agus a Chairde

Seo scéal álainn, tarraingteach, idirghníomhach eile mar gheall ar an uan beag, ar bhuail muid leis ar dtús sa leabhar Eoinín. Sa leabhar nua seo, tá sceitiminí air mar go bhfuil sé ag dul ar scoil. Pléitear na mothucháin agus na dúshláin a thagann chun cinn agus é ag tabhairt faoi chaibidil nua ina shaol.

Iarrtar ar na léitheoirí páirt a ghlacadh sa scéal chun cabhair a thabhairt dó. Tá ceisteanna le freagairt, geáitsíocht le déanamh is ábhar éagsúil le haimsiú sna híomhánna aoibhinne ar gach leathanach. Cuireann na pictiúirí gleoite go mór leis an scéal. Tá an teanga simplí agus éasca le tuiscint do leanaí óga. Tá an t-athrá sa scéal an-taitneamhach. Is furasta a aithint go n-éireoidh leis na léitheoirí cabhrú le hEoinín in am an ghátair!

Is áis iontach í an leabhar seo do leanaí óga ag tosú amach sa bhunscoil, nó sa naíonra. Tá ceachtanna beaga le foghlaim anseo. Tugann sé deis iontach don léitheoir aon bhuairt a phlé i slí dhearfach agus spraíúil. Bíonn seans ag an léitheoir fadhbanna beaga a réiteach ionas go n-éireoidh le hEoinín ar a chéad lá. Neartaítear scileanna soisialta agus ullmhaítear an té a léann an leabhar seo chun cairde nua a dhéanamh. Tá nasc idir na gníomhaíochtaí a dhéanann Eoinín agus na mothucháin a théann leo. Tá an-chuid clúdaithe sa dá leathanach déag! Braithim gur cóir d’aon tuismitheoir le leanaí ag tosú amach ar scoil nó sa naíonra an leabhar seo a léamh. Bheadh sé an-úsáideach sa seomra ranga chomh maith.

About the Author
Headshot of Muireann Ní Chíobháin
Is scríbhneoir, craoltóir, aisteoir agus scéalaí í Muireann Ní Chíobháin. I measc na saothar uaithi tá na sraitheanna teilifíse don óige ‘Dig In Diner’, ‘Mr Mender and The Chummyjiggers’ agus ‘The Adventures of Muc’ atá le feiceáil ar RTÉjr. I measc na scéalta gearra atá scríofa aici do pháistí tá bailiúchán scéalta faoi ‘LUKE’ mar chuid den tsraith teilifíse cháiliúil ‘Tell Me a Story’ , agus os
Learn more
About the Illustrator
Headshot of Roisin Hahessy
Róisín Hahessy has always had a great passion for drawing and illustration. After graduating from animation college in Dublin, she spent a number of years working in television graphics. In 2015, she relocated to a city in southern Brazil and has been able to focus a lot more on drawing and illustration, which is what makes her happiest.
Learn more
Cludach_Eoinin_agus_a_chairde
Publication Date
July 2022
Price
€8.95
Format
Board Book
Pages
12
ISBN
9781910945957