Fileánfál

‘Is mise Fileánfál. Ní deamhan mé, ní aingeal mé, tuigfidh tú sin roimh dheireadh an lae.’ Trí scéal fantaisíochta atá sa leabhar Fileánfál le Pól Ó Cainín. Tá cuma bhuachaill óig ar Fhileánfál ach, i ndairíre, ní duine daonna é in aon chor, ach neach de chineál eile atá chomh sean leis an gceo. Tá sé ann le trioblóid a chothú dóibh siúd a dhéanann éagóir ar dhaoine óga. Iompaíonn sé an phian a chruthaíonn bulaí ar ais ar an mbulaí féin le ceacht a mhúineadh dó.

Cuireann sé treibh atá ag déanamh scrios agus ár ar bhailte beaga meánaoiseacha faoi smacht agus imríonn sé cleasa ar intinn fuadaitheora pháistí. Cé nach maith ná olc é an príomhcharachtar, ach idir eatarthu, tuigfidh léitheoirí óga go soiléir cé hiad na daoine a bhfuil cuairt ó Fhileánfál tuillte acu agus beidh cion acu ar an ‘mbuachaill’ aisteach seo roimh dheireadh an leabhair. Is scéalta moráltachta iad seo atá inste i dteanga atá simplí ach saibhir. Tá an leabhar deas soléite agus baintear úsáid as abairtí gearra a bhfuil neart spáis timpeall orthu, a bheadh chomh mealltach céanna do léitheoirí drogallacha is atá na scéalta iad féin. Is fiú é a léamh go díreach leis an mbrí atá leis an ainm Fileánfál a fháil amach. An-chliste go deo!

Book Cover - Fileánfál
Publisher
Reviewer
Publication Date
October 2020
Price
€10.00
Pages
126
ISBN
9781916240346