Ballraíocht

Is féidir leat cabhrú linn sonas na léitheoireachta a thabhairt do pháistí na hÉireann trí bhallraíocht bhliantúil a fháil linn. Is cuid thábhachtach do phobal bríomhar na litríochta do pháistí iad ár mbaill, ag tacú lenár dtograí bunriachtanacha agus lenár n-acmhainní chun ár bhfís a fhíorú: Gach Páiste ina Léitheoir.

Cén fáth bheith i do bhall de Leabhair Pháistí Éireann?

1. Cabhraíonn tú le Leabhair Pháistí Éireann ár bhfís a fhíorú: Gach Páiste ina Léitheoir.

2. Tá gach ball mar chuid riachtanach do phobal a dhíríonn aird ar thábhacht na leabhar do pháistí agus do dhaoine óga.

3. Cabhraíonn tú le Leabhair Pháistí Éireann na hacmhainní riachtanach a bheith againn dár mbunghníomhaíochtaí agus tograí.

4. Faigheann Ball Aonair na trí heagrán den iris Inis, chomh maith lenár dtreoirleabhar bliantúil de na leabhair a mholann muid, agus tá táille níos ísle le híoc as an gComhdháil Idirnáisiúnta bliantúil ag Leabhair Pháistí Éireann. Tá sé de cheart agat freisin duine nó eagraíocht a ainmniú do Ghradam Leabhair Pháistí Éireann as cion mná a dhéanamh do leabhair do pháistí in Éireann. Tá an ráta seo ar fáil do thuismitheoirí, caomhnóirí, oidí agus ealaíontóirí.

5. Faigheann Ball Gairmiúil dhá chóip de na trí heagrán den iris Inis, dhá chóip dár dtreoirleabhar bliantúil de na leabhair a mholann muid agus tá táille níos ísle le híoc as an gComhdháil Idirnáisiúnta bliantúil ag Leabhair Pháistí Éireann. Tá sé de cheart agat freisin duine nó eagraíocht a ainmniú do Ghradam Leabhair Pháistí Éireann as cion mná a dhéanamh do leabhair do pháistí in Éireann. Tá an ráta seo ar fáil d’eagraíochtaí: leabharlanna, siopaí leabhar, scoileanna, foilsitheoirí agus eagraíochtaí ealaíon.


Already a member?

Existing members who are wishing to renew can create a new account above.

You can now select the option marked with a heart to create an annual subscription and never need worry about your membership lapsing!

If you have renewed your membership in 2022 you can log in to manage their membership here