Leabhar a bhronnadh

Tá sé d’aidhm ag Leabhair Pháistí Éireann bheith mar chrann taca do gach páiste i leith na leabhar, agus cabhrú leo grá don léitheoireacht a chothú beag beann ar a gcúinsí pearsanta. I láthair na huaire, áfach, is iomaí páiste nach bhfuil teacht acu ar leabhair sa bhaile, agus is iomaí scoil le leabhragán folamh, fud fad na tíre. Is féidir leatsa sonas na léitheoireachta a thabhairt do pháiste inniu ach €12 a bhronnadh le #GiftABook – cabhraigh linn an sonas sin a scaipeadh!

Tá muid tar éis 117,000 leabhar a bhronnadh i 2022, le cúnach ónár gcomhpháirtithe agus tacadóirí, ag tabhairt sonas na léitheoireachta do pháistí sna hionaid sholáthair dhírigh, sna scoileanna, sna hospidéil agus sna seirbhísí do dhaoine gan dídean fud fad na tíre.

Is féidir linn fiú níos mó leabhar a thabhairt do na páistí is mó a bhfuil siad uathu, ach cúnamh a thabhairt dúinn.

Tabhair féirín a mhairfidh le do bheo. An tsamhlaíocht, an sonas, turas fionnachtana, sin an féirín is fearr is féidir!

#GiftABook!