Cloch na Gréine

Scéal bleachtaireachta é seo ina bhfuil an stair, an réalteolaíocht, an finscéalaíocht, pisreoga agus seanfhocail fite fuaite tríd. Tugann sé léargas dúinn freisin ar cheird an tuairisceora agus na modhanna éagsúla atá ann chun an t-eolas a lorg agus a scaipeadh.

Léiríonn sé an chodarsnacht idir mheon an phobail nár fhág an baile agus iadsan a chuaigh ar aistear tamaill, nó eachtrannaigh a tháinig isteach, i leith an oideachais agus na fiosrachta. Tarraingíonn sé aird freisin ar an amhras a bhíonn ar dhaoine roimh an té atá difriúil agus an tionchar atá aige ar a n-iompar agus a ndearcadh.

Scéal deascríofa fíor-thaitneamhach é. Gluaiseann an scéal ar aghaidh ar luas cuí agus nochtar na leideanna chun an cás a réiteach ar dóigh atá an-oiriúnach don léitheoir ar a bhfuil sé dírithe. Éiríonn leis spéis an léitheora sa scéal a mhúscailt agus a choinneáil ó thús go deireadh an scéil. Tagann an casadh aniar aduaidh ar an léitheoir. Pléann sé leis an ábhar agus na téamaí ar dóigh spraíúil freisin.

Tá scigphictiúir shimplí dubh agus bán scaipthe tríd an leabhar a thacaíonn go mór le tuiscint an scéil agus a thugann cúnamh don léitheoir in áiteanna na leideanna a réiteach as a stuaim féin. Is iontach an dreach atá ar aghaidh na gcarachtar, rud atá an-éifeachtach chun mothúcháin nó dearcadh na gcarachtar a léiriú.

About the Author
Photo - Jacqueline de Brún
As Béal Feirste do Jacqueline de Brún agus is é seo an dara húrscéal do léitheoirí óga léi. Is in 2008 a foilsíodh an chéad úrscéal do léitheoirí óga léi, Scoil an Chnoic.
Learn more
Book Cover - Cloch na Gréine
Illustrator
Publisher
Reviewer
Publication Date
October 2022
Price
€9.00
Format
Paperback
Pages
93
ISBN
9781913814380