Nóinín

Tá ag éirí go han-mhaith leis an úrscéal véarsaíochta d’aosaigh óga i saol an Bhéarla mar mheán éifeachtach le dul i ngleic le téamaí tromchúiseacha agus mothúcháin chasta, agus tá iomrá ar scríbhneoirí Éireannacha ar nós Sarah Crossan agus Meg Grehan atá ag cur saothar ar fáil sa seánra seo. Tá Cois Life i ndiaidh Nóinín, an chéad leabhar dá leithéid do léitheoirí óga na Gaeilge, a fhoilsiú, agus is cinnte go bhfuil an tairbhe chéanna ag baint leis an saothar seo; tá éacht déanta ag an údar, Máire Zepf, leis an úrscéal saorvéarsaíochta seo a dhíríonn ar an mhealltóireacht ar líne.

Tá beirt reacairí óga sa scéal: tosaíonn Nóinín ag insint faoina saol féin nuair a thosaíonn sí caidreamh le hOisín ar líne. Tuigeann muid go bhfuil rud éigin cearr nuair a thosaíonn reacaireacht Eimear, an cara is ansa le Nóinín, leathbhealach tríd an scéal, agus foghlaimíonn muid faoin méid a thit amach nuair a bhuail Nóinín le hOisín. Tá an mórphlota cumhachtach, agus tá an teanga gonta agus an-soléite ina cur síos ar mhothúcháin thromchúiseacha agus ar eachtraí suntasacha a athraíonn saol na gcarachtar. Ach tá Zepf iontach cumasach chomh maith ag plé le mionghnéithe shaol an déagóra: Mamaí-na-Clochaoise, ‘córas feodach’ na scoile, agus an tarraingt ar leith a bhaineann le notifications an ghutháin phóca. Saothar láidir, uaillmhianach a fhanfaidh leis an léitheoir i ndiaidh dó an leabhar a leagan uaidh.

About the Author
Maire Zepf Headshot
Is údar í Máire Zepf a scríobhann leabhair don aos óg. Tá dhá leabhar déag scríofa aici go dtí seo, idir phictiúrleabhair do na leitheoirí is óige, úrscéalta staire agus Nóinín – an chéad úrscéal véarsaíochta sa Ghaeilge do dhéagóirí. Chruthaigh sí sraith faoi charachtar bríomhar darbh ainm Ríta (An tSnáthaid Mhór) i bpáirt leis an maisitheoir Andrew Whitson. In 2015, d’fhoilsigh Futa Fata Ná Gabh
Learn more
Book Cover - Nóinín
Author
Publisher
Publication Date
April 2019
Price
€10.00
Format
Paperback
Pages
277
ISBN
9781907494949