Publisher:

Cois Life

Book Cover - Spéirling

Spéirling

Cairde ab ea Liosa agus Manon. Páistí aonaracha an bheirt acu agus cónaí orthu in aice a chéile ar oileán Arúba sa Mhuir Chairib. Bhi spéis acu sa chadhcáil. Lá amháin agus iad amuigh ar an bhfarraige chonaic siad rud aisteach san uisce. Cailín a bhi ann ach ni ghnáth chailín í. Spéirling ab ainm dí. Siar in 1836 tháinig strainséir chun oileán Arúba. Tá an dá scéal fite fúite tríd an leabhar. Ní fheadair an bhfuil ceangal eatarthu?

Book Cover - Taithí Oibre

Taithí Oibre

Is úrscéal gearr é Taithí Oibre a dhéanann cur síos ar thriúr dalta éagsúla, Ciara, Jeaic agus Eoin, agus iad ag tabhairt faoina gcuid taithí oibre san idirbhliain. Freastalaíonn na daltaí ar an scoil chéanna, ach bíonn a gcuid eispéiris den taithí oibre an-éagsúil. Is amhránaí í Ciara gur mian léi saol gairmiúil sa cheol a bhaint amach di féin. Faigheann sí tréimhse de thaithí oibre ag canadh le cór. Níl máthair Chiara róshásta léi óir ba mhian léi go ndéanfadh sí ailtireacht mar aon léi féin ach ar deireadh, tuigeann a máthair go bhfuil mianach ina hiníon óg.

Book Cover - Gráinne: Gaiscíoch Gael

Gráinne: Gaiscíoch Gael

Leabhar ficsin is ea an leabhar seo, bunaithe ar eachtraí stairiúla ón 16ú haois. Is í Gráinne Mhaol cháiliúil Ní Mháille laoch an leabhair, mar a chuireann a theideal in iúl. Ba mhairnéalach cróga caithréimeach í, a sheas an fód dá muintir de shíor. Má tá pearsantacht mhór aici, tugtar sracfhéachaint d’aon ghnó dúinn ar an duine daonna laistiar de na gníomhartha gaiscíochta – an bhean chéile, an bhaintreach, an mháthair, agus í croíbhriste ag an bhfulaingt agus ag an mbás. Saol crua fadfhulangach a chaith sí, ar muir agus ar tír.

Book Cover - Nóinín

Nóinín

Tá ag éirí go han-mhaith leis an úrscéal véarsaíochta d’aosaigh óga i saol an Bhéarla mar mheán éifeachtach le dul i ngleic le téamaí tromchúiseacha agus mothúcháin chasta, agus tá iomrá ar scríbhneoirí Éireannacha ar nós Sarah Crossan agus Meg Grehan atá ag cur saothar ar fáil sa seánra seo. Tá Cois Life i ndiaidh Nóinín, an chéad leabhar dá leithéid do léitheoirí óga na Gaeilge, a fhoilsiú, agus is cinnte go bhfuil an tairbhe chéanna ag baint leis an saothar seo; tá éacht déanta ag an údar, Máire Zepf, leis an úrscéal saorvéarsaíochta seo a dhíríonn ar an mhealltóireacht ar líne.