Ceiliúradh teanga í a léamh!

Tá sé d’aidhm ag an acmhainn nua seo ó Sheirbhís Leabharlainne Dhún na nGall agus ó Leabhair Pháistí Éireann tacaíocht a chur ar fáil do dhaoine fásta, idir thuismitheoirí agus chaomhnóirí, mhúinteoirí agus eile, ionas gurbh fhéidir leosan leabhair Ghaeilge a roinnt leis na páistí agus daoine óga ina saol.

Cover of Donegal Libraries Resource, set against a yellow background

Tarraingíonn sé aird ar cúig leabhar déag den scoth do léitheoirí 0–18, agus le ceisteanna, dúshláin agus gníomhaíochtaí meallann sé na léitheoirí sin isteach sa scéal. Tá an acmhainn seo, leis na gníomhaíochtaí ar fad, saor le híoslódáil ar shuíomh gréasáin Leabhair Pháistí Éireann.

'Táimid ar bís go bhfuil muidne agus ár gcomrádaithe i Leabharlanna Dhún na nGall ag obair as lámha a chéile chun an acmhainn seo a fhoilsiú. Príomhscprioc againn ná an léitheoireacht don spraoi as Gaeilge a chur chun cinn, agus nach orainn atá an t-ádh go bhfuil an méid sin leabhair den scoth ann!

'Thar aon ní eile, ba mhaith linn go n-úsáidfear an acmhainn seo taobh amuigh den seomra ranga. Ba bhreá linn na leabhair Ghaeilge iontacha seo a fheiceáil i lámha na léitheoirí óga fud fad na hÉireann – nó go n-éistfear leis na scéalta taifeadta ach oiread. Bígí ag léamh!'

– Elaina Ryan, Príomhfheidhmeannach, Leabhair Páistí Éireann

Download

Istigh san acmhainn seo tá gníomhaíochtaí...

Do pháistí réamhscoile agus daltaí i naíonáin bheaga agus naíonáin mhóra, bunaithe ar:

 • Bí ag Spraoi Liom!
 • An Garbhán
 • Beag Bídeach agus Míp

 Do na ranganna sinsearacha, tá…

 • Bliain na nAmhrán
 • Cluasa Capaill ar an Rí
 • Mór agus Muilc
 • Ó Am go hAm.

Do pháistí níos sine agus do dhéagóirí tá…

 • Ar Strae
 • Dialann Dúradáin: An Fhírinne Shearbh
 • Boscadán
 • Asterix agus Coróin Labhrais Chaesair
 • Hóng
 • Daideo
 • Nóinín.

Download

Tá achoimre do gach leabhar agus gluaiseanna do leabhair áirithe, chomh maith le heolas ar an údar agus an ealaíontóir (má bhaineann). Tá ceisteanna ‘Ag tomhas agus ag tuar’ le cur ag machnamh tú roimh duit an leabhar a phiocadh suas ar chor ar bith, ceisteanna eile a dhíríonn ar an scéal féin, agus gníomhaíochtaí cruthaitheacha spreagúla le déanamh agus an leabhar críochnaithe. Agus faoi ‘Tuilleadh acmhainní’ tá naisc do acmhainní digiteacha eile (ón bhfoilsitheoir, mar shampla), agus moltaí léitheoireachta dóibh siúd ar thaitin an leabhar go mór leo.