Áille agus Brúid

Léirmheas le Shane Donoghue

Finscéal traidisiúnta ón bhFrainc is ea an leabhar seo atá bunaithe den chuid is mó ar Áille agus Brúid. Is leabhar faoi chlúdach crua é ar a bhfuil cuma álainn a tharraingíonn siúl an léitheora, agus ina leagtar amach an scéal ar thaobh amháin agus pictiúir bheoga ar an taobh eile.

Sa leagan seo den scéal, tá cónaí ar athair in éineacht lena thriúr iníonacha. Is cuma le beirt acu ach faoi sheoda agus faoin saibhreas, ach creideann an iníon is óige sa nádúr agus san fhíoráilleacht.

Tugann an t-athair faoi eachtra a thógann chuig pálás é, pálás ina bhfuil duine éigin ag féachaint ar a ndéanann sé: Brúid is ea an duine seo. Agus é ag piocadh róis ina gharraí, feiceann an bhrúid é agus tagann fearg ollmhór air. Éilíonn sé íocaíocht ar an athair: caithfidh sé an chéad rud a fheiceann sé nuair a théann sé abhaile a thabhairt dó. Mar a tharlaíonn, buaileann an t-athair lena iníon Áille ar dtús agus tá brón an domhain air agus é á tabhairt don bhrúid. Caithfidh an iníon fanacht sa chaisleán in éineacht leis an mbrúid, agus cé go bhfuil faitíos uirthi roimhe, tá sé cineálta di. Le himeacht ama, titeann an bhrúid i ngrá léi agus iarrann sé ar Áille é a phósadh, ach diúltaíonn sí dó. Imíonn am. Airíonn a hathair uaithi agus is mian léi é a fheiceáil arís. Baineann sí úsáid as scáthán draíochta na brúide agus feiceann sí go bhfuil a hathair tinn. Is mian léi dul abhaile agus deonaíonn an bhrúid a mian, ach iarrann sé uirthi teacht ar ais tar éis 3 lá. Tugann sé fáinne draíochta di a thabharfaidh ar ais chuig an bpálás ar an bpointe í.
Ní mór d'Áille fanacht sa bhaile toisc gur ghoid a deirfiúr ghránna an fáinne… ní mór di a bealach féin a dhéanamh ar ais chuig an mbrúid, duine atá ag fáil bháis i ngarraí na rós de dheasca go bhfuil sé croíbhriste.

Leabhar iontach tarraingteach is ea é ina n-úsáidtear friotal fileata a bheadh an-oiriúnach do leanaí. Is leagan taitneamhach de scéal iomráiteach é seo agus tá seans ann nár chuala roinnt leanaí óga faoi roimhe seo. Bheadh sé oiriúnach do leanaí idir 5 bliana agus 7 mbliana d'aois.