An Dragan Feasa

Meallfar léitheoirí óga agus cuirfear iad faoi dhraíocht an scéil mhearluais spreagúil seo faoi dhragain, faoi dhraíocht agus faoi eachtraí spéisiúla- saothar céadfhoilsithe ón údar Rhiannon Watson. Ó thús scéil ina dtugtar briseadh teaghlaigh le fios, cuirtear Seosamh, Laoise agus Máirtín in aithne dúinn, triúr siblíní atá an-difriúil óna chéile ach a bhfuil dlúthchaidream eatarthu freisin. Tar éis a bheith ag tnúth le samhradh leadránach a chaitheamh i dtigh Mhamó mar gheall ar easpa airgid a máthar, cuireann brionglóidí aisteacha iad sa tóir ar uirlisí draíochta a osclóidh doras go domhan eile. Agus iad ann, caithfidh siad an Dragan Feasa a dhúiseacht ó chodladh draíochta a cuireadh air de bharr feall a thánaiste Ddraig agus muintir an domhain sin a shábháil ó thíorántacht. Cuireadh béim sa scéal ar bhuanna agus laigí na bpáistí aonair agus ar an gcaidreamh eatarthu, mínithe le guth an bhuachalla is sine, Seosamh. Déanann Watson iniúchadh ar théama an teaghlaigh agus ar an mbulaíocht ar bhonn caolchúiseach agus í ag cothromaíocht mothúchán agus aicsin chun cinntiú go maireann an scéal seo ina shaothar fantaisíochta iontach spreagúil.

Is tionlacain áille ar an scéal iad maisiúcháin an leabhair seo ina léirítear brionglóidí dorcha, péisteanna draíochta, catha pearsanta agus catha fantaisíochta. Baineann an maisitheoir, Olivia Golden, úsáid as meán measctha amhail péint agus grianghraif dhigiteacha chun pictiúir a chruthú atá lán d’fhuinneamh agus de dhathanna láidre ach le ton dorcha freisin a thaitneoidh go hairithe le sprioc-aoisghrúpa an leabhair seo.

Lán le haicsean agus draíocht óna thúslínte, is leabhar fantaisíochta éAn Dragan Feasaatá dea-scríofa le léaráidí den scoth ann. Bheadh an leabhar feiliúnach do pháistí ó 9-12 atá muiníneach maidir le léitheoireacht na Gaeilge agus tá cárta gluaise iniata leis chun cabhrú le foclóir dúshlánach.