An Lámh in Uachtar

Is leabhar fiúntach eile ó Futa Fata atá againn in An Lámh in Uachtar, aistrithe ó Fhraincis go Gaeilge ag Máirín Ní Mhárta, ina bhfaighimid léargas ar chuid de na trioblóidí a bhaineann le saol an déagóra chomhaimseartha. 

 Is í Vicí príomhphearsa an scéil seo, agus nuair a chastar orainn í, níl sí ar fónamh. Tá buachaill ina rang Fraincise, Oisín, ag cur brú uirthi rudaí a thabhairt dó – airgead, a compás, a seinnteoir MP3. Níl Oisín foréigneach, agus mar sin ceapann Vicí go bhfuil cuid den mhilleán uirthi féin, gur thuig Oisín gur “óinseach” í nach seasfadh ina choinne. Tá náire uirthi agus níl sí ag iarraidh an rún a scaoileadh lena dlúthchara Natasha, nó lena máthair. Tagann ré dóchais isteach ina saol sa chaidreamh atá aici le Gearóid, fear nua a máthar, agus cinneann sí a muinín a chur ann agus a rún a nochtadh dó. Sula bhfaigheann sí seans é sin a dhéanamh, áfach, tarlaíonn eachtra a chaitheann scáil ar an gcaidreamh nua seo. Céard is féidir le Vicí a dhéanamh?

Is tuisceanach an tslí ina gcaitear le ceist na bulaíochta sa leabhar seo. Déantar cur síos grinn ar an náire is ar an bhfaitíos a mhothaíonn an duine a ndéantar an éagóir air, agus léirítear go bhfuil cineálacha éagsúla bulaíochta ann – gach ceann chomh tromchúiseach leis an gceann eile. Leagtar an-bhéim ar an tábhacht a bhaineann le labhairt faoi na rudaí seo, agus gan iad a choimeád faoi rún.

Mholfainn an leabhar do dhéagóirí óga ach go háirithe. An t-aon locht a fheicimse air ná go bhfuil roinnt botún cló ann.