An tEolaí Óg: Sa Ghairdín

Is é an tEarrach an t-am is fearr le bheith ag siobáil thart amuigh faoin aer; bíonn síneadh sa tráthnóna, agus bíonn rath agus bláth faoi phlandaí, faoi fheithidí agus faoi ainmhithe. Bíonn neart le feiceáil, le foghlaim agus le hiniúchadh sa ghairdín agus sna páirceanna, ach má tá easpa saineolais faoin dúlra ina bac ort, gheobhaidh tú neart smaointe agus inspioráide ón leabhar Sa Ghairdín.

Tá aon cheann déag de thurgnaimh thaitneamhacha shuimiúla sa leabhar agus dírítear ar ghnéithe éagsúla den saol nádúrtha iontu – plandaí, feithidí, ithir, báisteach agus gaoth ina measc. Níl ach thart ar uair an chloig ag teastáil le formhór na dturgnamh a dhéanamh, rud atá go maith mar nach gcaillfidh páistí spéis iontu. Ach de bhrí gur turgnaimh thapa atá i gceist sa leabhar den chuid is mó, ní leagtar mórán béime ar an ngné shéasúrach den dúlra, agus is mór an trua é sin. Ba dheas dá mbeadh turgnamh nó dhó níos fadtéarmaí ann a thabharfadh léargas ar an méid a bhíonn ag titim amach sa ghairdín sna ceithre shéasúr.

Tá leagan amach Sa Ghairdín an-snasta agus an-tarraingteach ar fad. Baintear úsáid as treoracha simplí agus as grianghraif agus léaráidí daite chun na turgnaimh a léiriú, agus mínítear an bunús eolaíoch a bhaineann le gach ceann acu faoi fhlapa ag deireadh na dtreoracha. Tá foclóirín curtha ar fáil i gcúl an leabhair, chomh maith le liosta siopadóireachta de na nithe a bheidh ag teastáil chun tabhairt faoi na turgnaimh.

Tá Sa Ghairdín oiriúnach do pháistí atá idir trí agus seacht mbliana d’aois, ach bheadh cúnamh de dhíth ó dhuine fásta chun na turgnaimh a dhéanamh.

 

Springtime, with its long days, bright evenings and burst of plant, animal and insect life, is the best time to be pottering around outdoors. There’s plenty to see, to learn and to explore in the garden and the fields, but if your lack of nature knowledge is holding you back, you’ll get lots of ideas and inspiration in Sa Ghairdín.

There are eleven enjoyable and interesting experiments in the book, each of which focus on different aspects of natural life such as plants, insects, earth, rain and wind. Most of the experiments only take an hour or so to complete and, as such, will easily retain children’s interest and attention. However, as most of the experiments are quick to complete, the seasonal aspect of nature is neglected in the book, which is rather a pity. One or two more long-term experiments, displaying the impact of the four seasons on the garden, would be a welcome addition.

Sa Ghairdín is excellently designed and laid out. The experiments are demonstrated using simple instructions and coloured photographs and diagrams, and the scientific basis of each experiment is explained under a flap at the end of the directions. A glossary is provided in the back of the book, as well as a shopping list of items required for the experiments.

Sa Ghairdín is suitable for children between three and seven years of age, but the assistance of an adult would be required for the experiments.