An tEolaí Óg: Spraoi le hUisce

Tá an samhradh buailte linn, tá geataí na scoile dúnta agus tá sé ag stealladh báistí taobh amuigh. Tá súile óga ag faire ort go ceistiúil, iad ag rá “Céard a dhéanfaimid anois?”

Ná bíodh imní ort, le cabhair an scríbhneora Lisa Burke tá réimse gníomhaíochtaí spraíúil curtha le chéile i bhfoirm An t-eolaí óg: spraoi le huisce, a choinneoidh na páistí (agus daoine fásta!) gafa le turgnaimh agus fiosrúcháin eolaíochta. Ní theastaíonn ach gnáthfhearas agus comhábhair ó do chistin. Le treoracha simplí agus grianghraif daite, déantar cur síos soiléir ar gach turgnamh, agus má theastaíonn tuilleadh teoirice tá flapa speisialta le crochadh ar gach dara leathanach. Cuirfidh páistí eolas ar phrionsabail eolaíochta ar nós brú, crómatagrafaíocht pháipéir, dlús, fuinneamh, seoladh teasa agus tuilleadh. Cuirtear foclóirín ar fáil freisin ar chúl an leabhair chun aon téarma deacair a mhíniú.

Leabhar gléineach, ildaite is ea Spraoi le huisce, ina mbeidh spéis ag páistí fiosracha, tuismitheoirí agus múinteoirí Eolaíochta ann. Déanann Burke a dícheall páistí a chur ag smaoineamh ar nós bleachtairí, ag fiosrú cén fáth go dtarlaíonn rudaí mar a tharlaíonn siad. Cé go ndeirtear go bhfuil an leabhar seo feiliúnach do pháistí trí bliana ar aghaidh tá drochsheans go dtuigfidh páistí chomh hóg sin coincheapa ar nós dlús, ach bainfidh siad an-sult as an obair phraiticiúil in ainneoin sin. Is sraith de cheithre leabhar í An t-eolaí óg. Mo chorp, Sa chistin agus Sa ghairdín le fáil chomh maith.

 

Summer has arrived, the school gates are closed, and it’s pouring rain outside. Young eyes are looking at you inquisitively, saying “What will we do now?”

Never fear, with the help of writer Lisa Burke a host of fun activities has been put together in the form of Mini scientist: water fun, which will keep the children (and grown-ups!) busy with experiments and science investigations. All you need is ordinary equipment and ingredients from your kitchen. Using simple directions and colour photographs, each experiment is described clearly, and if you want more theory there is a special flap to open on every second page. Children will get to know scientific principles such as pressure, paper chromatography, density, energy, conduction of heat and more. A glossary is also provided at the back of the book to explain any difficult terms.

Water fun is a clear, colourful book which curious children, parents and Science teachers will be interested in. Burke encourages children to think like detectives, investigating why things happen as they do. Although it says that this book is suitable for children aged three and older, it is unlikely that children so young will understand concepts such as density, but they will enjoy the practical work nonetheless. Mini scientist is a series of four books. My body, In the kitchen and In the garden are also available.