Bliain sa Fhrainc

Seo scéal a leanann eachtraí Emmet i ndiaidh dá chlann aistriú go dtí an Fhrainc de bharr phost a athar. Le linn na bliana sa Fhrainc, faigheann Emmet léargas ar ghnéithe áirithe den Fhrainc: an cultúr, stair, cúrsaí spóirt, bia agus deoch na Fraince agus faoin gceangal atá idir an Fhrainc agus Éire. Emmet é féin a insíonn an scéal ag déanamh cur síos ar na heactraí a tharla dó mí ar mhí. Cuidíonn sé seo leis an léitheoir ionannú a dhéanamh leis an bpríomhcharactar.

Leabhar eolais iontach é seo do pháistí bhunscoile. Aistriúchán cruinn simplí de chuid Gabriel Rosenstock is ea é a chuirfeadh ar chumas páistí an leabhar a léamh dóibh féin. Tá leagan amach an leabhair an-oiriúnach don léitheoir óg. Tá na focail a bhfuil dath gorm orthu sa téacs le fáil sa ghluais ar chúl an leabhair. Níl an iomarca eolais tugtha sa scéal ach tá an chuid a thugtar go beacht simplí. Tá go leor grinn le fáil tríd an leabhar freisin. D’fhéadfaí ranganna staire, tíreolaíochta, cócaireachta agus a lán eile nach iad a bhunú ar an leabhar seo.

Fite fuaite tríd an scríbhneoireacht tá léaráidí tarraingteacha a thugann beocht don scéal. Faoin am a bhéas an leabhar léite beidh léitheoirí ar a mbealach chun na Fraince. Bhain mé an-taitneamh as an leabhar agus d’fhoghlaimíos a lán. Is seod spréacharnach i gcnuasach leabhair an mhúinteora bunscoile an leabhar seo.