Cuán Clúmhach agus Scéal an Damhna

Is léir ón gcéad leathanach gur leabhar teagaisc é seo. Tionscadal de chuid oideachasóirí in Iowa a bhí sa bhunleagan. Baintear úsáid as leagan amach úrscéil ghrafach le ceachtanna a mhúineadh faoin damhna agus na cruthanna éagsúla a bhíonn air. Tá an-chuid ábhair pléite agus mínithe laistigh de 30 leathanach agus go leor téarmaí nua fite isteach san insint ar bhealach a chuirfidh go mór le foclóir an léitheora. Meallfaidh dearadh an chlúdaigh agus an leagan amach grafach an duine óg chun an leabhar a oscailt agus a léamh. Ní féidir a rá go bhfuil mórán de scéal ann, ná gur pearsa deáfhorbartha é an onchú Cuán Clúmhach, ach léiríonn na pictiúir airíonna an damhna go soiléir sothuigthe.  Don té atá fiosrach ó nádúr is cur i láthair den scoth é, ach shamhlóinn go mbeadh an t-ábhar trom agus neamhshuimiúil do dhaoine eile.

Níl aon éalú ó théarmaíocht ná ó chastacht na heolaíochta agus sinn ag iarraidh brí a bhaint as an domhan mórthimpeall orainn. Saibhreoidh an leabhar seo foclóir agus tuiscint do dhaoine óga agus fásta araon. Ba mhaith an rud é a bheith ar fáil do lucht na n-ardranganna sa bhunscoil atá ar tí tabhairt go luath faoi ábhair eolaíochta. 

 

The educational intent of this book is obvious from the first page. The original version in English is part of a project by educators in Iowa. The layout is that of a graphic novel, and basically the book is a series of lessons about matters and its various forms. A great deal of information is discussed and explained in the book's 30 pages, with a lot of new terms being introduced in the story to increase the vocabulary of the reader. The design of the cover and the graphic layout will attract the young reader to open and read the book. It cannot be said that there is much of a story, but the pictures give a clear, easy to understand explanation of the properties of matter. For the naturally curious it is an excellent introduction to nature, but I imagine the content could be heavy and uninteresting to some others.

The terminology and complications of science are inescapable as we try to explain the world around us. This book will serve to enrich the vocabulary and comprehension of young and older alike. It would be great to have it available to children in the senior classes of primary schools who are about to tackle science.