Cuil Bheag Óg

Sa leabhar seo feicimid an chuil bheag óg ag eitilt thart agus é ag cur isteach ar na hainmhithe móra. Suíonn sé ar shrón na heilifinte, ar chluas an dobhareich agus ar lapa an tíogair. Cé go bhfuil sé beag bídeach níl faitíos ar bith ar an gcuil bheag óg. Tá na hainmhithe móra ag iarraidh greim a fháil ar an chuil bheag óg ach tarlaíonn rud éigin eile agus iad ag iarraidh a leithéid a dhéanamh!

Tá an scéal seo cosúil le dán leis an athrá agus an uaim. Cruthaíonn seo rithim ghalánta sa scéal agus mar gheall air sin, tá sé furasta sult a bhaint as. Úsáideann an t-údar rím tríd an scéal, cuireann an dobhareach an cheist ar an chuil bheag óg “Suas ar mo chluas?!”, cuidíonn an rím seo le spraoi a chur sa léitheoireacht do pháistí óga.

Úsáideann an maisitheoir dathanna láidre do na hainmhithe agus dathanna níos neamhlonraí don chúlra. Tá difear mór idir na hainmhithe agus an cúlra agus cuidíonn sé seo le béim faoi leith a chur ar na hainmhithe agus chun aird an lucht léitheoirachta a dhíriú ar an chuil bheag óg. Tugann na pictiúir fuinneamh don scéal. Cuireann na pictiúir is féidir a fhilleadh go mór leis chomh maith.

Tá plota simplí ag an scéal seo, tá sé éasca le leanúint agus tá sé seo tábhachtach don aoisghrúpa a bhfuil sé dírithe uirthi. Cé go bhfuil sé simplí, tá sé spraíúil  go leor chun suim an lucht léitheoireachta óga a choinneáil. Bheadh an leabhar seo oiriúnach don aoisghrúpa 0-4/5-7.