Dineasáir Scanrúla

Beidh áthas an domhain ort nach beo atá na dineasáir nuair atá an leabhar seo críochnaithe agat. Is scanrúil le léamh faoi a leithéid den Utahraptor agus iad in ann rith chomh tapa le 100 ciliméadar san uair nó an Spinosauras a raibh cnámha droma aige a d’fhás chomh fada le dhá mhéadar ar fad.

An raibh cur amach agat riamh ar an difríocht idir reiptílí agus dineasáir? Nó céard iad na héagsúlachtaí idir na dineasáir dhifriúla iad féin? Tá an saineolas ar fad ar fáil anseo agus beidh ionadh oraibh ag léamh faoi na holl-ainmhithe uile agus ag smaoineamh gurb ar ár ndomhan féin a raibh cónaí orthu. Bíonn eagla orainn na laethanta seo roimh dhamháin alla beag, nach bhfuil an t-ádh orainn?

Is leabhar spéisiúil é seo don aos óg agus do dhaoine fásta araon ach go háirithe dóibh siúd a bhfuil suim acu tuilleadh a fhoghlaim faoin domhain mar a bhí sé agus na dineasáir fós ar an bhfód. Cé go bhfuil téarmaí deacra pailé-ointeolaíocha ann, cabhraíonn leagadh amach an leabhair go mór leis an tuiscint, le sonraí na ndineasár agus eolas spéisiúil fúthu ag obair i gcomhpháirt leis na maisiúcháin iontacha (agus scanrúla)!

Bainfidh an léitheoir 10-12 taitneamh agus tairbhe as an gciclipéid seo de na dineasáir is scanrúla agus cinnte go mbeidh siad ar tóir a gcnámha sa ghairdín cúil go luath ina dhiaidh. Is leabhar é seo a spreagfaidh an pailé-ointeolaí ionainn ar fad. 

 

By the time you finish reading this book, you’ll be delighted that the dinosaurs are no longer alive. It is frightening to read about creatures such as the Utahraptor which could run up to 100 km per hour, or the Spinosauras who had spines that grew to two metres long.  

Did you ever know the difference between reptiles and dinosaurs? Or what the differences were between the various types of dinosaur themselves? All the information can be found here and you will be amazed to read about all these enormous animals and to think that they lived in our world. These days we are scared of tiny spiders; aren’t we lucky?

This is an interesting book for both young people and adults, especially those who want to learn more about the world as it was when the dinosaurs were still roaming it. Even though there are difficult paleontological terms used, the layout of the book helps readers to understand, with details about the dinousaurs and interesting information about them working together with the wonderful (and scary!) illustrations.
Readers aged 10-12 will enjoy and learn from this encyclopedia of the scariest dinosaurs, and they’ll surely go out to the back garden looking for dinosaur bones as soon as they’ve read the book. It’s a book that will encourage the paleontologist in us all.