Éalú ón Zú agus Drámaí Eile

Éiríonn go sármhaith le hÁine Ní Ghlinn samhlaíocht an léitheora a mhúscailt sa chnuasach seo de thrí dhráma nua-aimseartha véarsaíochta, ina sníomhtar le chéile téamaí uilíocha ar nós saoirse agus grá.

Pléitear saol an teaghlaigh sa dráma Cúitsí Cúitsí Cú ina bhfeicimid Úna óg mar fheighlí don chéad uair. Insíonn na hainmhithe sa dráma Éalú ón Zú a gcuid scéalta agus iad i ngéibheann sa zú. An bhfuil éalú i ndán dóibh nó an bhfuil siad ag snámh in aghaidh easa lena gcuid iarrachtaí? Tugtar léargas ar argóint idir bhó agus asal faoi imeachtaí na Nollag i mBeithil, argóint a insíonn an scéal traidisiúnta ar bhealach an-taitneamhach agus thar a bheith greannmhar.

Bheadh na drámaí seo thar a bheith oiriúnach d’aon rang bunscoile a bhfuil caighdeán réasúnta Gaeilge acu. Tugann na drámaí seo deis iontach do dhaltaí foclóir nua a fhoghlaim ar bhealach an-nádúrtha. Úsáidtear neart geáitsí agus gluaiseachtaí le linn na ndrámaí, gné a thaitneodh go mór le gasúir óga. Is teicníc drámata iontach í seo freisin a chruthaíonn atmaisféar ón tús.

Feictear amhránaíocht mar chuid den tríú dhráma Scéal na Nollag ach d’fhéadfá ceol a chur leis an dá dhráma eile gan aon stró. Is gearrdhrámaí iad seo agus tarlaíonn an t-aicsean ar fad sa trí dráma in aon suíomh amháin. Thaitneodh na carachtair go mór le daltaí bunscoile 5-10 bliana d’aois. Baintear leas as nathanna cainte deasa mar chuid den véarsaíocht, rud atá thar a bheith ceolmhar.

Drámaí bríomhara a ardaíonn do chroí atá sa chnuasach seo agus is iomaí deis a thugtar maidir le léiriú stáitse chomh maith (grúpa beag nó rang iomlán).

 

Áine Ní Ghlinn succeeds in waking the reader’s imagination in this collection of three contemporary plays in verse which weave together universal themes such as freedom and love.

Family life is the subject of the play Coochie Coochie Coo, in which we see little Úna babysitting for the first time. In Escape from the Zoo it’s the animals who tell their story from their prison; the zoo. Will they manage to escape or are they fighting a losing battle? We hear an argument between a cow and a donkey about the events of Christmas in Bethlehem which tells the traditional story in a very enjoyable and very funny way.

These plays would be suitable for any primary school class with a reasonable standard of Irish. The plays provide pupils with a great chance to learn new vocabulary in a very natural way. Many gestures and movements are used during the plays, something which young children would enjoy very much. This is also wonderful dramatic technique which creates atmosphere from the outset.

Songs play a part in the third play, The Christmas Story,  but it would be very easy to add music to the other plays.  The plays are all short and only one act long. Primary school children between five and ten would like the characters very much. Lovely phrases are used as part of the verse, which is very musical.  

The plays in this collection are lively and uplifting and offer various options as regards staging too (a small group or a whole class).