Leabhar Mór an Eolais

Léirmheas le Niamh Ní Thuama

Ciclipéid reatha atá cruthaithe ag Oxford University Press agus aistrithe ag Máirtín Ó Cléirigh, Colmcille Ó Monacháin agus Caoimhín Ó hÍcí. Tá an t-eolas bailithe acu faoi naoi dtéama éagsúla agus tá réimse fíorleathan clúdaithe acu dá bharr.

An chéad rud a fheiceann an léitheoir óg nuair a osclaíonn sé nó sí an leabhar seo, ná Clár an Ábhair. Is tharr an chéad trí leathanach atá sé agus tá gach mír dhifriúil marcáilte go soiléir le dath éagsúil.  Tugann sé seo tuiscint shoiléir don léitheoir óg faoi na téamaí atá clúdaithe sa leabhar agus cá háit ina bhfuil siad luaite. Dá bharr sin, is uirlis iontach é an leabhar seo chun cabhair a thabhairt do pháiste le tascanna obair baile nó le tionscanaimh scoile.

Tá réimse leathan de théamaí clúdaithe sa leabhar seo, an corp, reiptílí, sléibhte agus na pláinéid ina measc. Luaitear téamaí nua-aimseartha chomh maith amhail an Idirlíon.  Tugann sé stór iontach maidir le heolas ginearálta don pháiste agus gan dabht, maidir leis an saol thart timpeall air. Cabhraíonn sé le daoine fásta chomh maith ceist ó pháiste a fhreagairt nuair is gá! 

Tá an leabhar seo an-soláimhsithe d’ aon duine a léann é. Tá  leathanach iomlán tugtha do gach téama. Tá an t-eolas leagtha amach le phrásaí símplí, ach iad faisnéiseach. Úsáidtear meascán maith de ghrianghraif agus de léaráidí, rud a thugann breis eolais don té atá á léamh.  Tá nod cliste ag rith síos tríd an leabhar seo leis an bosca ‘An eol duit?’, le fíricí beaga spéisiúla i ngach ceann.