Lisín: Ní Banphrionsa Mé

Sa scéal álainn, beoga seo, cuirtear síos ar chailín óg darb ainm Lísín, a bhfuil ina foghlaí mara. Freastalaíonn Lísín ar scoil na bpáistí deasa. Ní thaitníonn gúnaí ná an dath bándearg le Lísín agus tá áiféis uirthi nuair a iarrann Sailí, a múinteoir, uirthi páirt bhanphrionsa a ghlacadh i ndráma bliantúil na scoile agus tá uirthi gúna bándearg agus bréagfholt a chaitheamh. Ach le linn do na páistí a bheith ag cur an dráma os comhair an lucht féachana, tugann Lísín faoi deara rud a d’fhéadfadh na páistí go léir ar an stáitse a chur i mbaol. An éireoidh le scileanna Lísín mar fhoghlaí mara na páistí a thabhairt slán?

Tá an scéal gleoite seo lán le beocht agus le greann. Bhainfeadh páistí óga agus daoine fásta araon sult as. Cuireann na léaráidí tarraingteacha, ealaíonta de chuid Joëlle Dreidemy go mór le hinsint agus le beogacht an scéil. Baintear úsáid as dathanna geala, bríomhara sna léaráidí mar an dath dearg, dathanna órga agus ar ndóigh an dath bándearg.

Tá foclóir saibhir fairsing le haithint ó thús deireadh an scéil agus b’áis iontach an scéal do mhúinteoirí bunscoile nó do thuismitheoirí a bheadh ag iarraidh cabhrú lena bpáistí a gcuid Gaeilge a chur chun cinn agus a fhorbairt.

Tá ceachtanna le fáil le linn an scéil, mar an ceacht go bhfuil sé ceart go leor a bheith difriúil ó dhaoine eile. Téann an scéal i ngleic i mbealach cliste, greannmhar le steiréitíopaí, mar an steiréitíopa go dtaitníonn gúnaí, an dath bándearg agus smideadh le gach cailín. Is rólchuspa deimhneach í Lísín do chailíní óga toisc go bhfuil sí cróga, muiníneach agus nach mbíonn drogall uirthi a aigne a chur in iúl! Thaitneodh an scéal le buachaillí, cailíní agus daoine fásta araon. 

 

This beautiful, vibrant story describes a young pirate girl named Lísín. Lísín attends the School of Nice Children. Lísín does not like the colour pink or dresses and she is horrified when her teacher Sailí asks her to play the part of a princess in the annual school play and she must wear a pink dress and a wig. But while the children are performing the play Lísín notices something which could endanger the children on stage. Will her skills as a pirate save the children from the danger?

This delightful story is full of vitality and humour. Both young children and adults will enjoy it. The attractive, artistic illustrations by Joëlle Dreidemy greatly enhance the telling and liveliness of the story. Bright colours are used, as illustrated in the vibrant red and golden colours and of course the colour pink.

Rich, extensive vocabulary is used from beginning to end of the story and the story would be a great resource for primary school teachers or parents wishing to help their children to develop their Irish-language skills.

There are lessons to be found in the story, such as the lesson that it is okay to be different from others. The story cleverly and humorously tackles stereotypes, such as the stereotype that all girls like dresses, the colour pink and makeup. Lísín is a positive role model for young girls because she is brave, confident and not afraid to speak her mind! This story will appeal to boys, girls and adults.