Misteir an Mary Celeste

Mistéir cheart, ar ndóigh, is ea mistéir an Mary Celeste agus níl a fhios againn fós an chúis gur fágadh folamh í i lár an Atlantaigh i 1872. Cé nach bhfuil an scéal ar fad ag éinne, tá an-chuid eolais ag Carol Krueger, údar an leabhair. Deir sí féín  ag deireadh an tsaothair go bhfuil sí chomh tógtha sin leis an eachtra seo gur Mary Celesteolaí í!

Baineann a lán teoiricí éagsúla leis an mistéir neamhghnách seo, teoiricí nach raibh ar eolas agam féin caithfidh mé a rá, agus míníntear gach ceann dúinn i slí shoiléir thaitneamhach. Baineann scéal faoi leith le gach ceann de na teoiricí agus déantar seo i bhfoirm an leabhair eachtraíochta, mar sin, is féidir leis an léitheoir páirt a ghlacadh sa scéal agus a chinneadh féin maidir leis an mistéir a dhéanamh amach. Táim cinnte go dtaitneodh an ról gníomhach seo go mór leis na léitheoirí óga.

Tá idir phictiúir agus ghrianghrafanna ar fáil sa leabhar seo, iad go léir ildaite agus tarraingteach. Is deas an léarscáil shimplí atá le feiceáil ag tús an leabhair agus cuireann sé le tuiscint an scéil.

Measaim go bhfuil an t-aistriúchán déanta go maith. Gaeilge dheas sholéite atá ann agus ina theannta sin tá gluais ar fáil ag an deireadh. Is trí Ghaeilge níos simplí arís a mhínítear na focail, rud a thaitin go mór liom.

Ní leabhar ollmhór atá ann ach tá go leor eolais taobh istigh de ag an am céanna. Leabhar stairiúil le casadh beag atá ann a spreagann chun smaointe tú atá oiriúnach do pháiste ar bith agus intinn fhiosrach aige/aici.