Mistéirí Aisteacha

Le blianta beaga anuas, tá Futa Fata tar éis cur go mór le méid agus le caighdeán an neamhfhicsin Ghaeilge atá ar fáil do dhaoine óga, agus cuireann an leabhar seo go mór le liosta neamhfhicsin an fhoilsitheora. Is aistriúchán ón mBéarla é, agus cuid den tsraith ‘Na 10 gcinn is measa’. Ag tús an leabhair, pléitear an fáth a dtaitníonn mistéirí linn, agus ansin tugtar píosa beag eolais faoi dheich ‘mistéir’ a tharla ag amanna éagsúla ar fud an domhain, scéalta suntasacha ar nós bád tréigthe, an Marie Celeste, nó mallacht an Mhumaí. Tugtar an t-eolas dúinn in ailt ghearra, rud a thaitníonn go mór le léitheoirí óga, agus tá léaráidí geala tarraingteacha ar gach leathanach. Ní fhoghlaimeoidh léitheoirí mórán faoi na mistéirí, mar níl mórán eolais ann i ndáiríre, ach b’fhéidir go spreagfaidh an leabhar iad le níos mó a fháil amach.

Tá boscaí beaga dar teidil ‘An fhírinne ghlan’ ar gach dara leathanach ina dtugtar míniú dóchúil gach mistéire. Is dócha nach é sin an leagan amach is fearr, áfach, mar tá an míniú dóchúil le feiceáil, cé go bhfuil an téacs bunoscionn, díreach ag tús an leathanaigh, sula dtugtar na sonraí eile faoin mistéir. Tá stór saibhir focal ag teastáil chun gach rud a thuiscint sa leabhar, ach tugtar gluais ag deireadh an leabhair, agus cuidíonn na léaráidí leis an léitheoir na rudaí deacra a thuiscint.

 

Futa Fata has contributed greatly over the past few years to the amount and to the quality of the non-fiction which is available for young readers in Irish, and this book is a valuable addition to the publisher’s non-fiction list. It is a translation from the English, and forms part of the ’Top 10 worst’ series. The book opens with a discussion of why people like mysteries, and then a little information is given about ten ‘mysteries’ which happened at various times and in various places all over the world; intriguing stories such as the abandoned boat, the Marie Celeste, or the curse of the Mummy. The information is presented in very short paragraphs, which would appeal to young readers, and is accompanied by colourful, attractive illustrations on every page. Very little actual information is given, so a reader will not learn all that much, but the book could encourage them to investigate further.

There is a small box called ‘The simple truth’ on every second page which includes the probable explanation of each mystery. This layout is not ideal, as, although the piece of text is upside down, it appears at the very start of the page, before the rest of the information about the mystery has been presented. A very well-developed vocabulary would be needed to understand everything in the book, but a glossary is included at the end, and the illustrations help the reader to understand the more difficult things.