The Children Of Lir/Clann Lir

Athinsint dhátheangach Gaeilge/Béarla atá sa leagan seo den fhinscéal cáiliúil Clann Lir/The Children of Lir. Tugann Collinge athbheochan agus insint nua, bríomhar, comhaimseartha ar an bhfinscéal seo. Tá foclóir saibhir, casta, i nGaeilge agus i mBéarla, le fáil sa leagan seo den fhinscéal ach éiríonn le Collinge an leagan nua seo a chur i láthair an léitheora i mbealach soléite inrochtana. Cabhraíonn an t-aistriúchán leis an léitheoir an leagan Gaeilge a thuiscint agus mar a bheifeá ag súil leis, d’fhéadfá an leagan Béarla den fhinscéal a léamh mar scéal ann féin. Níl cúthail as téamaí crua, dorcha an bunfhinscéil mar bhás, méala óige, éad, cruatan, agus feall. Tá téama an cheoil agus cráifeacht agus athléimneacht dhaonna ann chomh maith. Cuireann na léaráidí ealaíonta, áille, beomhara, réalaíocha de chuid Nicola Sedgwick go mór le hinsint agus le beogacht an fhinscéil. Bheadh an leagan seo, atá dílis don bhunleagan, an-úsáideadh do mhúinteoirí atá ag iarraidh an finscéal a chur i láthair a daltaí i mbealach úrnua a ghabhfar leis an tsamhlaíocht. Is cuid de shraith shé finscéalta na hÉireann le Fadó Irish Legends é an leabhar seo.