Trupall Trapall

Léirmheas le Beití Ní Dhuibhir 

Cnuasach rannta beaga  ón mbéaloideas do phaistí  roghnaithe agus maisithe ag Cliodhna Cussen atá sa leabhar seo, curtha i gcló den chéad uair i 1972. Rogha fhairsing rannta atá sa bhailiúcháin seo  ina bhfuil rannta  traidisiúnta mar shampla, Aon Dó Capall Bó agus Trupall Trapall le fáil ann. Thaitneodh na rannta seo le páistí agus le daoine fásta ar aon. D‘aithneodh daoine fásta cuid de na rannta óna gcuid aimsir scoile. Tá rím cheolmhar le haithint i ngach ceann de na rannta sa chnuasach seo . Diríonn cuid de na rannta ar théamaí dorcha a bhaineann leis an aimsir atá thart agus le stair na hÉireann mar téama na díshealbhaithe  agus téama an bhochtanais atá le haithint sa rann Mise an Créatúirín bocht, téamaí atá le aithint in Éirinn sa lá atá inniu ann fiú de bharr an chúlaithe eacnamaíochta:  Mise an créatúirín bocht ..An Landlord dom chlipeadh  is gan pingin im phóca‘. Tá greann le haithint i roinnt de na rannta chomh maith mar atá sa ran ‘Tá cros is cóir agam: ‘Tá cros is cóir agam .. arsa an bhean. Tá go leor agat arsa an fear agus phós sé í’. Cuireann na léaráidí ealaíonta  áille de chuid Cussen le haithris agus beocht na rannta. Tá foclóír saibhir le haithint i ngach ceann de  na rannta sa leabhar seo agus is  acmhainn  stór focal  an-tábhactach é.  Bailiúcháin rannta an-luachmhar is ea é seo a thugann léargas don léitheoir ar thraidisiún stairiúil bhéaloideas na hÉireann.