Tá Turas Bus ‘Whole Wild World’ ag teacht chuig an mbaile

September 2023
Share on
Whole WIld World logo

Tar linn ar Shlí an Atlantaigh Fhiáin le Laureate na nÓg Patricia Forde agus bus lán le healaíontóirí!

Táimid ag glacadh le hiarratais anois d’ionaid atá ag iarraidh páirt a ghlacadh i dTuras Bus Whole Wild World le Laureate na nÓg Patricia Forde.

I mí Aibreáin 2024, tabharfaidh Patricia bus lán leis na húdair agus na maisitheoirí is deise in Éirinn léi ar thuras síos Slí an Atlantaigh Fhiáin, an bealach ar fad ó Dhún na nGall go Corcaigh. Stopfaidh an bus ag scoileanna, leabharlanna agus siopaí leabhar, ag obair le léitheoirí óga chun domhain nua a shamhlú i bhfocail agus i bpictiúir.

Cuirimid fáilte roimh scoileanna, leabharlanna, siopaí leabhar agus ionaid chultúrtha spéis a léiriú roimh an Aoine 29ú Meán Fómhair 2023 más mian leo go stopfadh an bus ag a n-ionaid.

 

Patricia Forde, the seventh Laureate na nÓg

Dúirt Patricia Forde, Laureate na nÓg,

‘Táim ag iarraidh an dá ghrúpa daoine is ansa liom a thabhairt le chéile – páistí na hÉireann agus na scríbhneoirí agus maisitheoirí a bhfuil flúirse againn díobh – le scéalta nua a mhúnlú agus seanscéalta a roinnt. Tá leabhair agus a gcruthaitheoirí á dtabhairt againn chuig slua nach mbíonn deis acu bualadh leo go minic. Níl an splanc don chéad scéal eile rófhada uainn riamh agus le Turas Bus ‘Whole Wild World’, táimid ag súil len é a thabhairt níos cóngaraí.’

‘I rith na paindéime, d’éirigh an domhan, a bhíonn mór agus oscailte do dhaoine óga de ghnáth, ní ba lú agus ní ba chúinge agus d’imigh an dath uaidh. Táim ag iarraidh go mbeidís ag aislingeacht arís faoi áiteanna, carachtair agus eachtraí nua iontacha.

'Creidim go láidir i rudaí a chumadh as maoil do chonláin agus is faoi sin a bheidh an turas seo. Ní fhéadfainn smaoineamh ar áit ní ba dheise ó thalamh an domhain ná cósta thiar na hÉireann le muid a chur ag brionglóideach faoi na domhain thart timpeall orainn agus na domhain inár n-intinní.’

Beidh ceardlanna, léamhanna agus imeachtaí eile le healaíontóirí á dtabhairt ar an turas seo chuig ionaid feadh Shlí an Atlantaigh Fhiáin, leis an mbealach deiridh á shocrú ag an ngairm oscailte seo.

Is féidir iarratas a chur isteach ar líne ag childrenslaureate.ie/opencall le himeacht a óstáil ar thuras Whole Wild World. Glacfar le hiarratais go dtí an Aoine 29ú Meán Fómhair 2023.