Agatán Sacs agus an Hurlamaboc Mór

Is bleachtaire stuama é Agatán Sacs agus ní theipeann riamh ar shúil agus a inchinn ghéar. Ní haon ionadh mar sin go gcuirtear roimhe breith ar bheirt de na coirpigh idirnáisiúnta is dainséaraí ar domhan! Tarraingítear isteach sa scéal Clós na hAlban agus scaiptear an scéal fud fad na cruinne sna nuachtáin “Timeseachaí”.

Duine amháin de na coirigh ná Julius Mosca a d’iompaigh ar shaol coiriúlachta in ionad cur isteach ar phost san Institiúid Ard-Léinn i mBaile Átha Cliath! Ní leis féin a oibríonn Agatán Sacs agus tá ról nach beag ag Aint Máire Treasa i dtitim amach an scéil. Suite sa tSualainn tá meascán maith de thagairtí cultúrtha na háite ach blas Gaelach ar chuid díobh, mar shampla, an banna ceoil Ab Ea. Tá uaim dheas roghnaithe tríd an scéal, mar shampla, an “féasta agus fuilibiliú” a thiteann amach.

Cuireann léaráidí Quentin Blake le hinsint an scéil agus léirítear mioneolas tábhachtach faoi mheon nó ghiúmar na gcarachtar go caolchúiseach ar a n-aghaidheanna. Tá dialóg mhaith idir na carachtair fiú sa teanga Ciolar Chiot agus sa Chruithnis!

Tá cor agus casadh sa scéal agus Agatán ag iarraidh teacht ar na coirpigh seo agus is scéal téagartha é dá bharr do léitheoirí níos sine. Toisc go mbaineann Agatán le ré eile, tá míniú beag ann do léitheoirí an lae inniu faoin athrú atá tagtha ar chúrsaí an tsaoil ó shin.

AgatánSacs_HurlamabocMór
Maisitheoir
Foilsitheoir
Léirmheastóir
Publication Date
November 2020
Praghas
€7.95
Foirm
Clúdach bog
Leathanaigh
132
ISBN
9781913573157