Cá Bhfuil Conall Coinín?

Sa leabhar gairid, gleoite seo, tá coinín beag imithe i bhfolach i measc na mbláthanna agus na gcrann. Tugann muid faoi deara go luath nach mbeidh sé éasca teacht air mar gheall ar dhuaithníocht nádúrtha na n-ainmhithe a chónaíonn inár measc. An é sin a chosa ag gobadh amach ón sceach nó an iad seo sciatháin éin atá ann? Rachaidh tú sa tóir ar Chonall beag ach caithfidh súil ghéar a bheidh ort!

Cé nach bhfuil ach deich leathanach san iomlán sa leabhar seo, tá achan radharc lán de ghluaiseacht agus mhionsonraí a rachaidh go mór i bhfeidhm ar léitheoirí óga. Tá na léaráidí chomh dathúil le móinéar samhraidh agus léiríonn siad cé chomh beoga agus bríomhar atá dúlra na tuaithe. Taobh amuigh den choinín, buailfidh tú le beacha, féileacáin, fianna agus go leor neacha eile. Cuirfidh sé seo go mór le stór focal an teaghlaigh.

De thairbhe na bhflapaí móra, beidh fonn ar pháistí óga an leabhar seo a láimhsiú agus dul i dtaithí le leabhair eile. Toisc go bhfuil an méid sin ainmhithe léirithe sa leabhar, beidh seans ag tuismitheoirí agus múinteoirí díriú isteach ar scileanna bunúsacha comhairimh chomh maith. Ach is mar gheall ar na híomhánna geala agus an cuardach don choinín a bheidh fonn ar léitheoirí óga an leabhar a leach arís agus arís eile.

Book Cover - Cá Bhfuil Conall Coinín?
Author
Illustrator
Publisher
Reviewer
Publication Date
February 2023
Price
€8.95
Format
Hardback
Pages
10
ISBN
9781915684011